Wonen aan de haven

De Nieuwe Haven Elburg maakt wonen aan de historische havenkom van Elburg mogelijk. Op deze unieke locatie geniet u dagelijks van een prachtig uitzicht over de botters van Elburg. Creëer nieuwe historie in de havenkade van Elburg.

Het gedeelte voor het gebouwencomplex werd door de Elburger vissers ‘De Nieuwe Haven’ genoemd. In 1902 is de Elburger haven gerenoveerd en vergroot. De Elburger hoekwantvissers lagen gewoonlijk met hun vaartuigen in dit deel van de haven. Sindsdien heet deze plek in de volksmond ‘De Nieuwe Haven’.

DE NIEUWE HAVEN

Met deze ontwikkeling wordt de haven van het vissersstadje Elburg aantrekkelijker en toekomstbestendig. In lijn met de havenvisie van gemeente Elburg maken verouderde loodsen en bedrijfsgebouwen plaats voor commerciële ruimten en woningen, om zo het verblijfsklimaat van het havengebied te verbeteren.

Voor De Nieuwe Haven maken wij duurzame keuzes. De woningen voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw), worden gasloos uitgevoerd, zijn optimaal ontworpen, uitstekend geïsoleerd en voorzien van duurzame installaties zoals warmtepompen.

Een nieuw
thuis voor u?

De Nieuwe Haven verrijkt Elburg met een gevarieerd woningaanbod. Wij willen woningen realiseren voor huishoudens in verschillende samenstellingen en voor alle leeftijdsgroepen.

We kijken daarbij ook naar de woonwensen van u als belangstellende. Voor mensen die vooruitzien worden de woningen levensloopbestendig ontworpen. Een combinatie van voldoende privacy met een uniek uitzicht staat centraal in de ontwerpen.

Ik heb interesse

STIJLVOLLE ARCHITECTUUR

Het ontwerp is een eigentijdse vertaling van de historische binnenstad, passend bij de schaal en de nautische omgeving van de havenkom. De bebouwing fungeert hierbij als wand langs de haven, die de achterliggende bebouwing van Kruismaten aan het zicht onttrekt.

Het kenmerkende gevelbeeld kent een verticale geleding en een bonte variatie in kleuren, materialen, gootlijnen en kapvormen. Dezelfde diversiteit is herkenbaar in de binnenstad. De zorgvuldige detaillering van het ontwerp voegt zich naar de tegenwoordige tijd en de omgeving waarin deze wordt gebouwd.

Het mooiste uitzicht
van Elburg

Wonen in Elburg

Deze unieke Hanzestad gelegen aan het Veluwemeer en het Drontermeer is voornamelijk bekend door de middeleeuwse vesting met de typerende rechte straten. Elburg is van oudsher een vissers- en handelsstadje dat uitkeek over de Zuiderzee. De enkele honderden rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en varende monumenten maken Elburg een schitterende stad. Daarnaast biedt Elburg ruim winkelaanbod en goede horecagelegenheden met gezellige straatterrassen. Kom sfeer proeven in Elburg Vesting en geniet van alles dat deze Hanzestad te bieden heeft. 

In de buurt

Horeca op loopafstand

Supermarkt

Veluwe- en Drontermeer

Winkels

Musea

Watersport

Historische vestingstad

Jachthaven

Strand

Lager- en middelbaaronderwijs


Proces

Wij zijn al enige tijd bezig met de voorbereiding en planvorming van deze ontwikkeling. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg is positief en enthousiast over deze ontwikkeling. Het doorlopen van de ruimtelijke procedures is in volle gang, de bestemmingsplanprocedure is medio augustus gestart. Het bestemmingsplan ligt gedurende ter inzage. Het bestemmingsplan regelt hoofdzakelijk het bouwvolume en het programma van De Nieuwe Haven Elburg. Aan de hand van onderzoek is de toekomstige bouwmassa zo ontworpen dat deze voldoet aan de eisen voor een goede ruimtelijke ordening.


De doorlooptijd van de procedure is minimaal een half jaar, deze doorlooptijd is afhankelijk van eventuele zienswijzen. In het laatste kwartaal van 2022 verwachten wij een goede inschatting te kunnen maken van de werkelijke doorlooptijd, aansluitend gaan wij over tot het voorbereiden en aanvragen van de bouwvergunning.

Aan de Havenkade

De projectlocatie omvat het voormalige perceel van Palingrokerij van Triest en de aan beide zijden grenzende percelen. Langs de Havenkade reikt de projectlocatie tot aan de Slenk. Het plangebied is opgedeeld in drie complexen. Het plan is om aan de Havenkade twee gebouwen te realiseren met op straatniveau commerciële ruimten en boven wooneenheden met zicht over de haven. De toegangen van de appartementen zijn aan de achterzijde waar binnentrappenhuizen en liften zijn opgenomen. Wij hebben het plan om het gebouw aan de J.P. Broekhovenstraat met uitzicht over de stadsgracht te bouwen voor de sociale koop- of huursector.

Met het oog op de verkeerssituatie is het plan zo ingericht dat bewoners van de appartementen de auto aan de achterzijde van de gebouwen (deels overdekt) op eigen terrein parkeren. Het plangebied wordt ontsloten via de Slenk en de J.P. Broekhovenstraat, om verkeersoverlast op de Havenkade te voorkomen.

Downloads & Impressies

Bekijk hier de situatietekening en artist impressions om een goed beeld te krijgen van het plan.

Ik heb interesse 


    Ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens door De Nieuwe Haven.